Mesafeli Satış Sözleşmesi

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta çıktısını alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

GANİK ŞEKERLEME GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı "Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan : GANİK ŞEKERLEME GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Hacıpiri Mah. Kavlu Cad. Ganik Sokak No:1 İskilip / ÇORUM / TÜRKİYE

Telefon: +90 364 531 22 96

Faks: +90 364 531 22 97

email : ganik@ganik.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.ganik.com alışveriş sitesine üye olan ya da üyeliksiz alışveriş yapan kişi.

Üye olurken ya da üyeliksiz alışveriş yapılırken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak aksi müşteriye bildirilmediği sürece 3 iş günü içerisinde kargoya verilir ve kargo şirketinin hizmet süresi içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Ganik Şekerleme sorumlu tutulamaz. Bu tür durumlardan ortaya çıkan maddi külfetten ALICI sorumludur. Ödemesi yapılması gereken (Kapıda Ödeme yöntemi ile gönderisi yapılan) siparişlerde ödemenin yapılmaması ve kargonun Ganik Şekerleme' ye geri dönmesi durumunda da oluşacak maddi külfetten yine ALICI sorumludur.

4.4 - Ganik Şekerleme, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Ganik Şekerleme'a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Ganik Şekerleme ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Ganik Şekerleme'a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Ganik Şekerleme'a gönderilmesi veya ödemenin alternatif bir yöntemle yapılması zorunludur. Bu takdirde nakliye ve para transferi giderleri ALICI'ya aittir.

4.7 - Ganik Şekerleme mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk halde teslim edilenleri, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Ganik Şekerleme'e gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Ganik Şekerleme tarafından karşılanacaktır. Taşıma esnasında oluşan hasarların kargonun teslim alınması esnasında kargo şirketi personeline zabıt tutturarak kayıt altına alınması gerekmektedir.

4.9 - ALICI siparişi tamamlayarak www.ganiksiparis.com web sitesinin anasayfasında ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin 4.9  numaralı Genel Hükümler maddesinde (aşağıda) bulunan uyarı ve alerjen uyarısı metinlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Uyarı: Bu internet sitesindeki bilgiler, görseller ve bağlantılar bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler hiçbir şekilde bir hastalığı teşhis, tedavi, ya da engelleme amacı içermez. Ürünlerin kullanımından doğabilecek riskler ve kullanım önerileri yetkili kurum ve kuruluşlardan edinilebilir. Ganik Şekerleme Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. www.ganiksiparis.com web sitesindeki bilgi, görsel ve bağlantıların yanlış değerlendirilmesinden ve ürünün amacı dışında kullanmasından doğan zararlardan sorumlu değildir.

Alerjen Uyarısı: Ürünlerimiz gluten içeren tahıllar, sert kabuklu meyveler, hardal ve susam üretimi yapılan hatta üretilmiştir.

4.10 - İşbu sözleşme, ALICI tarafından çevrimiçi şekilde onaylandıktan, veya imzalanıp Ganik Şekerleme' ye faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Ganik Şekerleme' ye faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde paketi açılmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün Ganik Şekerleme' ye gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b), gıda ürünleri, gıda katkı maddeleri, bitkisel ürünler, bitkisel yağlar ve kozmetik ürünler için cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca,tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Ganik Şekerleme' nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.